29 ม.ค. 2556

ทบทวนประถม

- ทบทวนเลข ป.3 (บทประยุกต์ -1)

-   ทบทวนเลข ป.3 (การบวก ลบ คูณ หาร ระคน)

-    ทบทวนเลข ป.3 (การวัดความยาว)

-  ทบทวนเลข ป.3 ( เงิน )


-   ทบทวนอังกฤษ ป.3 (Do Does)

-  ทบทวภาษาไทย ป.3 (สำนวน - สุภาษิต)

         


- ทบทวนวิทย์ ป. 2 เรื่องดิน

- ทบทวนวิทย์ ป.2 แรงทางไฟฟ้า
- ทบทวนอังกฤษ ป.2 คำศัพท์ - 1

- ทบทวนอังกฤษ ป.2 Question word


- ทบทวนสังคม ป.2 ศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย

- ทบทวนสังคม ป.2 ศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย - 2

ทบทวนสังคม ป.2 (ความสัมพันธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์)


- ทบทวนเลข ป.2 (บวก ลบ คูณ )

- ทบทวนเลข ป.2 (ชั่ง ตวง วัด - 1)

ทบทวนเลข ป.2 (ชั่ง ตวง วัด - 2)

ทบทวนเลข ป.2 เรื่องเงิน ชุดที่ 1


- ทบทวนวิทย์ ป.4 - ระบบสุริยะ

ทบทวนวิทย์ ป.4 - ดิน


- ทบทวนเลข ป.5 เรื่องสี่เหลี่ยม

ทบทวนเลข ป.5 เรื่องสี่เหลี่ยม-2

ทบทวนเลข ป.5 เรื่องสี่เหลี่ยม-3

ทบทวนเลข ป.5 เรื่องสี่เหลี่ยม-4


- ทบทวนสังคม ป.5 (พุทธศาสนา-1)
-   ทบทวนสังคม ป.5 อาณาจักรกรุงธนบุรี
-   ทบทวนประวัติศาสตร์ ป.5 - อาณาจักรธนบุรี

- ทบทวนภาษาไทย ป.5 - สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
ทบทวนภาษาไทย ป.5 - สำนวน สุภาษิต คำพังเพย (2)

 - ทบทวนภาษาอังกฤษ ป.5 - Past Simple Tense


- ทบทวนวิทย์ ป.5 การเกิด เมฆ หมอก น้ำค้าง


"แบบฝึกหัดสำหรับทบทวนลูก และนำมาแบ่งปันเพื่อนๆ หากอ่านพบข้อผิดพลาดใด แสดงความคิดเห็นได้ค่ะ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น