29 ม.ค. 2556

ทบทวนประถม

- ทบทวนเลข ป.3 (บทประยุกต์ -1)

-   ทบทวนเลข ป.3 (การบวก ลบ คูณ หาร ระคน)

-    ทบทวนเลข ป.3 (การวัดความยาว)

-  ทบทวนเลข ป.3 ( เงิน )


-   ทบทวนอังกฤษ ป.3 (Do Does)

-  ทบทวภาษาไทย ป.3 (สำนวน - สุภาษิต)

         


- ทบทวนวิทย์ ป. 2 เรื่องดิน

- ทบทวนวิทย์ ป.2 แรงทางไฟฟ้า
- ทบทวนอังกฤษ ป.2 คำศัพท์ - 1

- ทบทวนอังกฤษ ป.2 Question word


- ทบทวนเลข ป.5 เรื่องสี่เหลี่ยม

- ทบทวนสังคม ป.5 (พุทธศาสนา-1)


"แบบฝึกหัดสำหรับทบทวนลูก และนำมาแบ่งปันเพื่อนๆ หากอ่านพบข้อผิดพลาดใด แสดงความคิดเห็นได้ค่ะ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น